Ekološki kalendar

Sekretarijat za zaštitu životne sredine u saradnji sa Zelenim timom izradio je Ekološki kalendar koji će u određenom broju primjeraka biti odštampan, i u vidu plakata (dimenzija 1000 x 707 mm) raspodijeljen javnim ustanovama osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja na teritoriji opštine Tivat. Ekološki kalendar izrađen je kao jedna od edukativnih aktivnosti predviđenih Lokalnim akcionim planom za biodiverzitet 2018-2023. Cilj je da se ovom aktivnošću omogući planiranje aktivnosti i doprinese što sveobuhvatnijem obrazovanju djece usmjerenom na očuvanje životne sredine, saopšteno je iz Opštine Tivat.
Ekološki kalendar prije ovoga u našoj opštini je štampala NVO „Evropski dom Tivat“. Publikacija je štampana 2009. godine u okviru projekta „Ekološki kalendar“ pod pokroviteljstvom Opštine, kada je, povodom različitih datuma, značajnih za očuvanje životne sredine, Evropski dom organizovao odgovarajuće aktivnosti.