Opština Tivat

Organizator

Opština Tivat

Lokacija

Multimedijalna sala
Kategorije

Datum

20 dec 2021

Vrijeme

17:00

Centralna javna rasprava o nacrtu Odluke o kriterijumima i načinu raspodjele sredstava za finansiranje sporta