Opština Tivat

Lokacija

Opština Tivat
Kategorije

Datum

21 nov 2021

Vrijeme

09:40

Ceremonija predaje zastave odredu Bokeljske mornarice