Lokacija

Dom kulture Josip Marković
Kategorije

Datum

30 jan 2022

Vrijeme

18:00 - 18:00

Izložba “Tradicionalni motivi hrvatskog pletera u ručnim radovima”,