Opština Tivat

Organizator

Opština Tivat

Lokacija

Multimedijalna sala
Kategorije

Datum

15 feb 2022

Vrijeme

12:00

Javna rasprava o Nacrtu Plana upravljanja za Veliki gradski park