Organizator

JU Gradska biblioteka
JU Muzej i galerija

Lokacija

JU Muzej i galerija
Kategorije

Datum

27 nov 2021

Vrijeme

18:00

Predavanje „Arheološka istraživanja Boke Kotorske u prošlosti i sadašnjosti“ JU Gradska biblioteka