Opština Tivat

Organizator

Opština Tivat

Lokacija

Multimedijalna sala
Kategorije

Datum

06 dec 2021

Vrijeme

13:00

Prezentacija novog projekta za mlade “Deal4EU”