Opština Tivat

Organizator

Opština Tivat

Lokacija

Multimedijalna sala
Kategorije

Datum

23 dec 2021

Vrijeme

19:00

Radionica na temu razvoja ruralnog turizma