Opština Tivat

Organizator

Opština Tivat

Lokacija

JU Gradska biblioteka Tivat
Kategorije

Datum

18 mar 2022

Vrijeme

18:00

Tribina “Osuda ili pomilovanje zavisnika kroz prizmu medija”