Evropski dom Tivat: insistiranje na licencama za NVO nema smisla

Tokom prošle godine, Evropski dom Tivat (EDT) je od projekata i donacija prihodovao 21 246, dok su rashodi iznosili 25 298 eura. Na sinoćnjoj godišnjoj skupštini ove NVO jednoglasno su usvojeni Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj, koje je podnijela predsjednica Marijana Mišić Škanata.
U radu organizacije u 2018. izdvojila su se tri projekta. “Defektološke radionice” finansirala je Opština Tivat u vrijednosti od 2500 eura.
Putem javnog rada Zavoda za zapošljavanje CG, obezbijeđeno je 4779 eura za angažman 3 personalne asistentkinje na 6 mjeseci. Za projekat „Želimo da napredujemo“ organizaciji je uplaćeno 8460 od dobijenih 9400 eura u okviru programa ReLOad pod pokroviteljstvom delegacije EU, koji sprovodi UNDP u saradnji sa Opštinom Tivat. Projekat je trajao 8 mjeseci (od juna do januara), a podrazumijevao je individualni i grupni rad defektologa i fizioterapeuta sa djecom sa smetnjama u razvoju.

Rad ove NVO pomogle su i donacije građana i organizacija u vrijednosti od 5500, od kojih je 1000 eura obezbijedila kompanija Orascom – “Luštica Bay”, a isto toliko prikupljeno je tokom akcije “Help Portret”, u organizaciji Porto Montenegra.
Pored sprovođenja projekata, u Evropskom domu organizuju izlete, proslave rođendana svojih mladih korisnika, te razna druga druženja. U programu za ovu godinu planiraju da nastave praksu obilježavanja značajnih datuma za život djece i omladine sa smetnjama u razvoju, kao i obezbjeđivanje neophodnih servisa za njih. Zavisno od očekivanog finansiranja projekata putem konkursa, dalji rad organizacije zavisiće od sponzorstava i donacija.

Na skupštini je posebno bilo riječi o licencama, koje je na osnovu Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, prošle godine od nevladinih organizacija, vezanih za pružanje usluga iz ove oblasti, tražilo Ministarstvo rada prilikom njihovog konkurisanja za projekte. Ove NVO za dobijanje licence morale bi da imaju 10 kvadrata prostora po jednom korisniku, te zaposlena stručna lica i niz drugih uslova, koje često ne ispunjavaju ni javne ustanove. Ovakav tretman nevladinih organizacija, koje pokušavaju godinama da obezbijede djeci i odraslima sa invaliditetom neophodne servise, koje im država nije obezbijedila izazvao je ogorčenje brojnih aktivista i u drugim roditeljskim organizacijama i u Evropskom domu. Iz saveza “Naša inicijativa”, koji okuplja 20 roditeljskih udruženja krajem prošle godine tražili su od nadležnih da licenca ne bude neophodan uslov za dobijanje sredstava za projekte.
Na skupštini je bilo riječi i o izgradnji Dnevnog centra u Tivtu na lokaciji, kojoj se protive roditelji djece sa smetnjama u razvoju, okupljeni u ovoj organizaciji.