Evropskom domu odobren projekat za angažman personalnih asistenata

Evropski dom Tivat jedan je od 35 izvođača javnog rada „Personalni asistent“, Zavoda za zapošljavanje, koji će zaposliti 161 nezaposleno lice. Zavod je za ovaj program opredijelio sredstva u ukupnom iznosu od 206. 965,39 eura za zapošljavanje asistenata. Odluku o izboru izvođača i finansiranju ovog javnog rada, kao i „Njege starih lica“ i drugih programa donio je Upravni odbor Zavoda.
Evropski dom angažovaće 3 personalne asistentkinje za rad sa djecom i omladinom sa smetnjama u razvoju tokom 4 mjeseca. Prethodni javni rad tokom kojeg su sprovodili ovaj program bio je završen u septembru prošle godine, što znači da su više od pola godine čekali da započne realizacija novog projekta. Za očekivati je, naime, da realizacija odobrenih projekata započne do kraja mjeseca. Ovo je sedma godina da tivatska NVO u saradnji sa Zavodom sprovodi projekte za pomoć djeci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama, od asistenata u nastavi, do personalnih.