jahta 3

„Fair Lady“ u marini Porto Montenegro

U tivatskoj marini „Porto Montenegro“ ovih dana na vezu se nalazi motorna jahta „Fair Lady“. Jahta ej napravljena 1928.godine i jedna je od najstarijih jahti koje su posjetile tivatsku marinu.
„Fair Lady“ je duga 37 metara, a renovirana je 2006 i 2007.godine, kada je sačuvan kompletan originalni stil, iako je tehnološki značajno modernizovana.
Zakup jahte na sedmičnom nivou kreće se od 56-63 hiljade eura.