Fod walk na aerodromu Tivat

Na Aerodromu Tivat održana je akcija FOD Walk (Foreign Object Debris) tokom koje su ručno sakupljani strani predmeti i krhotine sa manevarskih površina, saopšteno je iz Aerodroma Crne Gore.
Podijeljni u četiri grupe, 70 zaposlenih prešlo je površinu od 50 000 m2 i to: platformu za komercijalnu avijaciju, platformu za generalnu avijaciju, pripadajuću rulnu stazu i saobraćajnicu. Tim koji je skupio najviše predmeta je nagradjen od menadžmenta Aerodroma Crne Gore.
Aerodromske službe redovno vrše kontrolu piste i ostalih dijelova manevarskih površina po kojima se kreću vazduhoplova a FOD walk akcije sprovode se na aerodromima širom svijeta, u cilju dodatnog isticanja značaja sigurnosti vazdušnog saobraćaja.
Aerodromi Crne Gore treći put su organizovali FOD walk akciju i nastaviće da podržavaju tu globalnu dobru praksu.