Gardašević: Jezik mora da se priča

Učenje stranih jezika savjetuje se od što ranijeg uzrasta, jer je „plastičnost mozga“ zastupljena od 2-9 godine, a to znači da djeca sa lakoćom usvajaju jezik bez predrasuda i bez logičkog razmišljanja upijaju riječi.
„Posebno je bitno ako se učenje razvija kroz igru, u posebnoj atmosferi, gdje mogu da zaključuju, vježbaju kroz pokret, gdje mogu da pristupe nekoj drugoj kulturi, a učenje je prilagođeno svim vrstama inteligencije. Ne izgovaramo jednako glasove u našem i stranom jeziku, a kad djeca to usvoje u ranom uzrastu oni kasnije nema problema da izgovara te glasove već im to dolazi paralelno sa maternjim jezikom. To njihov mozak usvaja bez poteškoća“-kazala je profesorica engleskog jezika u Obrazovnom centru Ineska, Nataša Gardašević.
Vježba je veoma važna u razvoju jezika, pa je od koristi da djeca koriste jezik ili da ga slušaju. Gardašević je istakla da se od devete godine razvija logika.
„Plastičnost mozga se smanjuje, razvija se inteligencija i logika i već tada učimo gramatiku. Pa tada i sama djeca pokušavaju da shvate kako to funkcioniše, ali ako imamo čvrstu osnovu, taj proces je mnogo lakši“.
Jezik mora da se priča, naglašava profesorica. S obzirom da se radi o kursu engleskog jezika, oni prate školsko gradivo, pripremaju se za testove, ali prelaze i svoje gradivo kojim unapređuju znanje.
Nakon boravka i rada u Americi, upoređujući njihov obrazovni sistem sa našim, Gardašević kaže da se razlikuje u pristupu i da učenik i roditelj imaju prednost.
„Nastavnik treba da motiviše učenika za rad, ne ide se adhok u nastavu već imamo neke aktivnosti gdje ćemo da razgovaramo o temama koje mogu a ne moraju biti vezane za čas. Traže se njihova razmišljanja i cilj je da se razvija kritičko razmišljanje, ne samo da se izbifla napamet naučeno, to je nepotrebno, već da učenik razumije gradivo i da da neki svoj stav i mišljenje“.
Dati lošu ocjenu, ističe Gardašević, u Americi znači da se podbacili kao nastavnik i da nijeste motivisali učenika za rad. Upravo je to razlog zašto škole olako otpuštaju nastavnike.
Kurs jezika se održava u osnovnoj školi „Drago Milović“, u organizaciji Obrazovno razvojnog centra INESKA – koja drži školu jezika u Kotoru i Tivtu, a upis je u toku.

Foto pingulingo.ba