Gdje god stigneš ti deponiju „posadi“

U cilju sprečavanja nelegalnog odlaganja otpada na području Opštine Tivat, ekipa Komunalnog Tivat svakodenvno obilazi područje opštine od Lepetana do Luštice.
Tako su prilikom jučerašnjeg obilaska nišli na „divlju“ deponiju na putu prema kompleksu „Luštica Bay“. Prema riječima direktora, Vlada Đukića, smeće se nalazilo pored i ispod, puta stiotinjak metara od bivše kasarne u Radovićima.
Sa malom smećarom u dva puta radnici su odvezli 3 tone različitog otpada.
Stare – divlje deponije koje se redovno obnavaljaju nakon uklanjanja otpada od starne Komunalnog su: ispod i preko puta hotela Tivat na Seljanovu, ispod autobuske stanice na Župi, na Brdištima.
Pored tih tu su i manje deponije koje nesavjesni građani stvaraju čak i pored kontejenra, ali i na drugim lokalitetima gdje se najčešće odlaže gabaritni otpad.
Komunalcima problem predstavlja odlaganja čvrstog otpada pored kontejnera. To im je dvostruki posao jer komunalni otpad voze u Bar, a gabaritni na druge lokacije.
Zato su iz Komuanlnog ponovo apelovali na građane da otpad ne odlažu na lokacijama koje nisu predviđene za tu namjenu nego da se obrate njima da im obezbjede kištu u koju će odlagati gabaritni otpad.

Ovaj prikaz slajdova zahteva javaskript.