Godišnjica Lepantske bitke

Jedna od najvećih pomorskih bitaka u istoriji, bitka kod Lepanta (današnjeg Naupakta u Grčkoj), odigrala se 7. oktobra 1571. godine i po mišljenju mnogih istoričara imala je presudan uticaj na dalju političku istoriju Mediterana. Bitka se vodila između pomorskih snaga dvije najjače flote tog vremena – flote Svete lige, koju su sačinjavale udružene snage Venecije, Španije, Papske države i nekih italijanskih gradova-država, i flote Otomanskog carstva.

U Lepantskoj bici učestvovala je i kotorska galija „San Trifone di Cattaro“ („Sveti Tripun kotorski“), u sastavu flote mletačkog admirala Barbariga, po redu 42. na desnom krilu. Posadu je činilo oko 250 Bokelja iz Kotora, Perasta, Stoliva, Grblja, Krtola, Luštice i drugih mjesta Boke i primorja, predvođenih zapovjednikom Jeronimom Bizantijem.

Bitka se vodila u vodama Lepanta na ulazu u Korintski zaliv. U samoubilačkom pokušaju da 15 galija zaustavi juriš 62 turske galije Jeronim Bizanti i njegova posada položili su svoje živote, zajedno sa 25 Španaca koji su bili pojačanje. Ipak, njihov podvig i žrtva doprinijeli su da flota Otomanskog carstva doživi strašan poraz, čime je slomljena opšta turska ofanziva na hrišćansku Evropu. Flota Svete lige u toj bici izgubila je ukupno 15 galija, od čega su četiri bile sa istočne obale Jadrana: kotorska, rabska, trogirska i creska. Turci su izgubili skoro sve svoje brodove i imali oko 20.000 mrtvih i zarobljenih.

Treba reći da su značajan doprinos ovoj pobjedi dali i Peraštani koji su služili na brodu mletačkog dužda Sebastijana Veniera kao počasna straža glavne ratne zastave sv. Marka, dok je pilot na admiralskoj lađi Don Huana Austrijskog, zapovjednika flote Svete lige, bio Peraštanin Petar Stjepkov Marković.

U znak sjećanja na poginule Bokelje u pomorskoj bici kod Lepanta na kotorskoj palati Bizanti 2007.godine otkrivena je spomen-ploča.

Izvor: bokeljskamornarica.com

Foto: Maketa ratne galije Sveti Tripun, Pomorski muzej Kotor