palma

Brojno stanje gostiju

Na tivatskoj rivijeri se trenutno odmara ukupno 3. 633 registrovana gosta. Podaci tivatske TO, govore da je više stranih turista, 3.556, dok je domaćih 77.
Kapaciteti privatnog smještaja u našoj opštini su najpopunjeniji jer u njima boravi 2.711 gostiju, uglavnom stranaca. U hotelima ih je 711, od čega 637 stranih i 74 domaćih, dok se u kampovima odmara 73-oje inostranih turista.