Green Home zove na debatu: Hidroenergija nije bezuslovno zelena

NVO Green Home će u srijedu 20. februara organizovati javnu debatu za NVO i medije sa fokusom na planirane četiri velike hidroelektrane na Morači, na kojoj će pored lokalnih NVO, predstavnika Univerziteta, govoriti i predstavnici međunarodnih organizacija Riverwatch, WWF Adria, Bankwatch i The Nature Conservancy. Kako poručuju, hidroenergija nije bezuslovno ekološka opcija, a planiranih velikih hidroelektrana na Zapadnom Balkanu donijelo bi više ekološke štete nego koristi.

Povod za organizovanje javne debate je Ministarska konferencija o tranziciji ka održivoj energiji na Zapadnom Balkanu na kojoj će biti predstavljen Nacrt Regionalne Strategije za razvoj hidroelektrana na Zapadnom Balkanu koja će se održati 21. februara u Podgorici.

Strategiju je izradio Fond za investicije za Zapadni Balkan na zahtjev Generalnog direktorata za proširenje i susjedske odnose Evropske unije. Po riječima Nataše Kovačević iz NVO Green Home, taj plan podrazumijeva kako rehabilitaciju postojećih energetskih objekata, tako i investicione prilike u vidu izgradnje novih hidroenergetskih postrojenja.

Nataša Kovačević iz NVO Green Home objašnjava: “Ono za što se nevladine organizacije zalažu jeste svakako poboljšanje energetske efikasnosti već postojećih objekata, jer tu već imamo uništene rijeke, ali možemo da povećamo efikasnost postrojenja, kako bi se u njima proizvodila veća količina energije. To je ono sa čim smo mi apsolutno saglasni. Ono sa čime nismo saglasni je bezuslovna promocija hidroelektrana, kao bezuslovno ekoloških izvora energije. ”

Važnost ove ministarske konferencije je u predstavljanju rješenja za održivi razvoj energetike, hidroenergije, smanjene upotrebe fosilnih goriva, ali i odobravanju Zajedničkog sporazuma ministara energetike i životne sredine o čistoj energetskoj tranziciji, koji se velikim dijelom oslanja na hidroenergiju.

“Nacrt Regionalne Strategije za razvoj hidroelektrana na Zapadnom Balkanu ima listu principa koja je dobro sastavljena, kada je rijeć o održivosti. Međutim, lista potencijalnih projekata, koja se zove Green Field lista, sadrži 46 velikih hidroelektrana u slivu Save, Neretve, kao i u Crnoj Gori, na Morači i Komarnici,” objašnjava Nataša Kovačević.

Nevladine organizacije koje će se okupiti na javnoj debati smatraju da je potrebno zaustaviti promociju i finansiranje hidroenergetskih projekata kao bezuslovno održivog izvora energije, te podsticati energetsku tranziciju ka razvoju energije sa niskom potrošnjom na svim nivoima društva.

foto: Savo Prelević