Hemijsko tretiranje palmi od polovine marta

Primjena fitosanitarnih mjera protiv crvenog palminog surlaša kojima je propisano hemijsko tretiranje palmi protiv crvenog palminog surlaša, u Tivtu će se nastaviti od marta ove godine.Trenutno je u toku sumiranje prošlogodišnjih rezultata i izrada plana za ovu godinu, saopštili su iz Sekretarijata za ekonomksi razvoj i preduzetništvo.

Iako do sada nije evidentirano da je i jedna od njih zaražena, osim kanarskih od ove godine će u hemijski tretman biti uključene i druge vrste, kao što su končaste palme kojih takođe ima u Tivtu, kazala je savjetnica za poljoprivredu i vodoprivredu u resornom sekretarijatu, Radmila Kilibarda.

„Za sad na području Tivta nema zaraženih končastih palmi, ali iz predostroženosti će se raditi tretiranje jer u Akcinom planu i te vrste su svrstane u osjetljivo bilje pa postoji velika mogućnost da i njih surlaš napadne, objasnila je poljoprivredna savjetnica navodeći da i tri palme zasađene na šetalištu Pine – vašingtonia robusta će biti tretirane. Ta vrtsa nije ugrožena sve dok na toj lokaciji ima kanarskih palmi, kazala je Kilibarda.

„Hemijsko tretiranje do sada je sproveđeno u skladu sa Akcionim planom koji je donijela Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i mi smo obavezni da se pridržavamo tog plana. Opština je sprovodila hemijska tretiranja onoliko puta koliko je propisano“, objasnila je Kilibarda ističući da mimo propisanog plana nisu mogli povećavati broj tretiranja jer se  radi o insekticidima, odnsono otrovnim sredstvima pa se mora striktno pridržavati onoga što propiše stručno lice.

Govoreći o mogućnosti uvođenja neke nove supstance za tretiranje, Kilibarda je navela da je krajem prošle godine svim lokalnim samopravama prezentovan novi metod primjene hemijskih sredstava. To je firma  Syngenta koja je patentirala novo hemijsko sredstvo za tretiranje palmi, što se sprovodi injektiranjem. Međutim, taj preprat nije još stigao na tržište Crne Gore, ali se u Opštini nadaju da će to sredstvo brzo stići na naše tržište.

Uz izradu planova, u sekretarijatu ažuriraju i evidenciju svih kanarskih palmi u tri prethodne tri godine koje je napao crveni surlaš, kao i one koje se moraju posjeći kako biimali tačan pregled stanja.

Prema prošlogodišnjim podacima u Tivtu su oštećene 42 palme od kojih je 7 uništeno. Do polovine marta kad počinje prvo hemijsko tretiranje za ovu godinu imaće tačan pregled stanja i broj palmi koje su spremne za uništavanje do korijena sa predlogom nove sadnje, kazala je Kilibarda.

U budžetu Opštine Tivat za ovu godinu je opredjeljeno 100 hiljada eura koje su usmjerene za tretman oboljelih i zamjenu propalih palmi u Tivtu. Potpredsjednik Opštine dr Siniša Kusovac je kazao da će se u te svrhe usmjeriti još sredstava ako se ukaže potreba.