HGI : Modernizacija aerodroma prioritet za razvoj turizma

Predsjedništvo Hrvatske građanske inicijative saglasno je da modrenizacija aerodroma Crne Gore predstavlja jedan od prioriteta u strategiji razvoja turističke privrede Crne Gore, sa posebnim osvrtom na tivatski aerodrom.
Predsjedništvo HGI je pozitivno ocijenilo transparentnost postupka i otvorenost nadležnih da prezentuju javnosti Nacrt koncesionog akta.
Ono što je važno za HGI, a za što se od samog početka zalažemo je da aerodromi ostaju u vlasništvu države, bez kreditnih zaduženja. Od posebne važnosti za HGI je i budući status zaposlenih, čemu ćemo dati lični doprinos da to pitanje bude adekvatno riješeno. Svakako zalgaćemo se da i lokalna zajednica i njen interes precizno budu definisani koncesionim aktom.
Svjesni smo da je dugogodišnje upravljanje aerodromima, bez jasne vizije i određivanja prioriteta, u značajnoj mjeri doprinijelo da, infrastrukturno, aerodromi ne zadovoljavaju narastajuće potrebe turističkog tržišta.
Aktivnim zalaganjem i konkretnim predlozima HGI će doprinijeti daljem usaglašavanju predloženog Nacrta koncesionog akta.

Hrvatska Građanska Inicijativa – Tivat, Crna Gora