HGI: Političko osnaživanje žena

Ana Vuksanović, predstavnica Foruma žena Hrvatske građanske inicijative na sjednici IX Ženskog parlamenta pitala je  ministra za ljudska i manjinska prava Crne Gore , Mehmeta Zenki na koji način  ministarstvo planira  učinkovitije djelovati  na političkom  osnaživanju žena kako bi se što uspješnije uključile  u političko društvene tokove i, naročito,  borbu protiv  diskriminacije i nasilja nad ženama – saopšteno je iz HGI.

 Obrazloženje Vuksanović sa zasjedanja u parlamentu :

Iako postoje pozitivni primjeri u afirmaciji položaja i učešća žena u političkom životu Crne Gore, kroz edukacije Ministarstva za ljudska i manjinska prava posvećene rodnoj ravnopravnosti itd.,   kroz programe kancelarije UNDP-a, kao i nedavno osnovane Političke mreže žena, neophodno je samu bazu političkog i društvenog aktivizma, osobito u sferi borbe protiv diskriminacije  proširiti na sve relevantne subjekte, s posebnim naglaskom  na resorno ministarstvo.

Ovo iz razloga , što , iako su učinjeni pozitivni pomaci u borbi protiv diskriminacije  izbornim zakonom, po kojem je obavezno da na izbornim listama bude zastupljeno 30 % žena, u praksi tolika zastupljenost žena nije apsolutno osigurana utvrđenom kvotom.  Stoga  smatramo da bi ih se u tom pogledu upravo iz tog razloga trebalo što više educirati kako bi što uspješnije branile interese i stavove i kao žene i kao političarke.  Prevashodno  kada je riječ o temama kao što su  diskriminacija i  bez daljnjega nasilje nad ženama. Samo politički i društveno  osnažene žene  mogu na pravilan način artikulirati  glas diskriminiranih  i vapaj  zlostavljanih. Ne mogu dovoljno naglasiti koliko je to bitno kada je riječ o problemu  nasilja nad ženama. Žena žrtva nasilja će, skoro bez izuzetka,  lakše i prije u ženi vidjeti osobu od povjerenja, koje je krucijalni prvi korak u borbi protiv  nasilja.

Također , u pogledu diskriminacije,  smatram da ukupno kao društvo, ne možemo dozvoliti , da žene koje  čine 50 % biračkog tijela imaju ograničavajuće učešće u političkom životu svoje države. Žene ne trebaju biti samo kvota i samo  broj, već na osnovu svojih stručnosti moramo imati pravo da budemo zastupljene i na najodgovornijim pozicijama i funkcijama.

 Hrvatska građanska inicijativa, koja na čelu stranke ima ženu, ministricu, značajan broj žena u Predsjedništvu i u Središnjem odboru, koja ima ženu na čelu Općinskog odbora  i koja je u prijašnjem mandatu u Skupštini Crne Gore imala zastupnicu , itekako je primjer  da žene mogu uspješno i profesionalno  obavljati najodgovornije i najozbiljnije uloge u političkom životu.  Ali HGI smatra da kao društvo možemo mnogo više na polju  dalje i još kvalitetnije  edukacije žena u politici – saopšteno je iz HGI.