Hitno sprovodjenje fitosanitarnih mjera na citrusima u Boki

Početak godine je pravo vrijeme da se apeluje proizvodjačima citrusa na primorju da počnu sa sprovodjenjem propisanih fitosanitanih mjera kojima bi zaštitili svoje zasade citrusa od štetočine koja je prisutna u našem regionu.
Biljna štetočina, leptirasta vaš, Aleurocanthus spiniferus, primjećena je na području Bokokotorskog zaliva, prvo u Đenovićima, Herceg Novom, Kumboru, Baošićima, pa potom i u Perastu,Tivtu, Budvi i Baru. Zato Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove poziva proizvođače citrusa na primorju da hitno sprovedu fitosanitarne mjere u cilju uništavanja i sprečavanja širenja leptiraste vaši.

“Za razliku od ostalih leptirastih vaši, ova vrsta je karantinski štetan organzam koji je agresivniji pa je i sprovodjenje mjera zahtjevnije i teže je izvršiti radikaciju, posebno ako je vaš masovno primjećen“,kaže Gordana Fuštić, samostalna savjetnica za zaštitu zdravlja biljaka.

“Ova štetočina je regulisana propisima EU kao i našim propisoma koji su uskladjeni sa njima, što znači da se mjere moraju sprovoditi. Vrlo je važno da proizvodjači obave vizuelne preglede citrusa posebno u zasadima gdje štetočina nije prisutna jer se onda može brzo reagovati i izvršiti radikacija. Od ostalih mjera važno je citrusima na kojima je uočeno prisustvo ovog štetnog organizma hitno orezati napadnute djelove i izvršiti spaljivanje na mjestu nalaza štetnog organizma. Zatim treba izvršiti hitno hemijsko tretiranje preparatima na bazi mineralnih ulja”.

Preporučuje se odsjecanje i spaljivanje grane na čijim se listovima uočava jak napad, kao i suve i ispucale grane koje su djelimično ili u potpunosti ostale bez lisne mase. Važno je pobrati i uništititi sve neobrane ili zaostale plodove a veće rane nastale orezivanjem treba premazati kalemarskim voskom. Nakon orezivanja, dodatno izvršiti i hemijsko tretiranje orezane biljke uz primjenu drugih agrotehničkih mjera u cilju bržeg oporavka (đubrenje i slično).
“Medjutim, hemijsko tretiranje se preporučuje ne samo u zasadima citrusa već i na drugim biljkama domaćinima gdje je leptirasta vaš primjećena a to su: ruža, bršljan, vatreni trn – Pyracantha coccinea, djevojačka loza – Partenocissus quinaquefolia, vinova loza, nar, lovor, glicinija, japanska mušmula. Ukoliko proizvodjači ne sprovode propisane mjere i na ovim biljkama, to će umanjiti sprovodjenje zaštitnih mjera na citrusima”, objašnjava Fuštić.