Imovina funkcionera mora se objaviti

Vrhovni sud Crne Gore ukinuo je odluku Upravnog suda kojom je od Komisije za sprečavanje sukoba interesa traženo da ukloni sa sajta dio podataka o imovini javnih funkcionera, koji se odnosi na prihode prije stupanja na dužnost i na imovinu članova porodice.    Upravni sud je u martu Komisiji naložio da ukloni višak podataka sa sajta, odnosno otkloni nepravilnosti u obradi ličnih podataka, na šta je Komisija, na čijem je čelu Slobodan Leković, reagovala zahtjevom Vrhovnom sudu za vanredno preispitivanje sudske odluke.   “Odlučujući po zahtjevu Komisije, Vrhovni sud je 9. maja usvojio zahtjev,ukinuo označenu presudu i predmet vratio tom sudu na ponovni postupak”, piše u odgovorima Vrhovnog suda, prenose Vijesti.   Agencija za zaštitu ličnih podataka je ranije tražila od Komisije da na sajtu ne objavljuje podatke o prihodima srodnika funkcionera “koji nijesu u vezi sa vršenjem javne funkcije”.