Info dan i obuka za NVO sektor

Obuka za nevladine organizacije pod nazivom ,,Upravljanje projektnim ciklusom“, koja se održava u zgradi Opštine Tivat, počela je danas Info danom gdje su NVO sektoru bliže predstavljena pravila konkursa.Obuka ima za cilj da pomogne zainteresovanim NVO da se što bolje pripreme za pripremu i vođenje projekata kojima bi aplicirali na ReLOaD konkurs.

 Ispred Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti Ivana Petković je rekla:
“Prije svega smo morali da izaberemo prioritete koji su u skladu sa strateškim planovima Opštine Tivat. U konsultacijama sa NVO smo izdvojili kulturu, socijalnu zaštitu, zaštitu životne sredine i ruralni razvoj i turizam. Na ovome se i zasniva ovaj konkurs”.
Iznos sredstava za odobrene projekte iznosiće od 7-12 hiljada eura po projektu, a maksimalni iznos koji se tokom dvije godine može dodjeliti jednoj NVO je 60 hiljada eura. Jedna NVO može prijaviti više projekata, ali samo jedan može biti odabran, a dužina trajanja projekta može biti od 6-9 mjeseci. Projekti moraju biti realizovani od aprila ove godine do kraja januara 2019. godine.
Dženana Šćekić ispred UNDP-a govorila je pravilima za konkurs, dokumentaciji i kriterijumima, kao i o cilju obuke, koju će voditi Ana Novaković, trenerica za upravljanje projektnim ciklusom i Bojana Popadić, asistentkinja trenerice za upravljanje projektnim ciklusom.
“Uz pomoć naših trenerica proći će se kroz sve ove obrasce. Trening će biti na temu upravljanje projektnim ciklusom, gdje će biti objašnjenji modeli i principi upravljanja projektnim ciklusom, a onda kroz ove primjere i formulare sprovesti kroz cijeli proces kako da pripremite jedan uspješan projekat i aplicirate sa njim na javni konkurs”
Šćekić je istakla da će pri odabiru projekata biti rigorozni i da svi projekti moraju biti u skladu sa propisanim pravilima, kao i da će se bodovati. Odluku o pristiglim projektima donijeće komisija koja će biti sastavljena od pet članova, dva predstavnika UNDP-a, dva predstavnika Opštine Tivat, kao i jedan član NVO sektora koji će biti izabran na transparentan način.
Rok za predaju aplikacija je 30. mart, a obuka će se nastaviti i sjutra od 9-16 časova u sali za sastanke u Opštini Tivat.