Informativne table i klupe duž staza na Solilima

Duž šetališnih staza na području Solila JP „Morsko dobro“ je postavilo 8 informativnih tabli, klupa i kanti.

U predsezonskom uređenju rezervata prirode  obuhvaćeno je osposobljavanje staza u ukupnoj dužimi od 2,5km.

U Morskom dobru vjeruju da će posjetioci uživati u šetnji kroz rezervat tokom koje se mogu informisati i o prirodnom i kulturnom bogatstvu Solila.