Inicijative za besplatne udžbenike i Lukovića barake obilježile raspravu

Centralnu javnu raspravu o nacrtu budžeta za Mjesne zajednice i i građane obilježila je rasprava o besplatnim udžbenicima za učenike iz Tivta, projektu izgradnje Lukovića baraka, metodologiji izrade nacrta budžeta, izgradnji saobraćajnica.

Podsjećajući na program javnih rasprava koji je realizovan sa političkim partijama, NVO, sportskim organizacijama, javnim preduzećima Rajka Jovićević, sekretarka Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode upoznala je učesnike rasprave sa okvirnim podacima o nacrtu gradskog budžeta za 2019. godinu.

„Ukupni primici su planirani u iznosu od 20.961.000 eura, sopstveni prihodi su planirani u iznosu od 11.072.000, ustupljeni prihodi u iznosu 2.309.00, donacije od 80.000 i odnose se na sponzorstva kulturnih programa, dok su kapitalne donacije planirane u iznosu od 1,5 milion. Preneseni prihodi planirani su u iznosu od 6 miliona. Što se tiče izdataka, tekući rashodi su planirani sa uvećanjem od 4,18 odsto u odnosu na 2018. godinu“, rekla je Jovićevićeva. Ona je dodala da najveće učešće imaju kapitalni izdaci – 13.129.000 eura što je preko 62 odsto ukupnih izdataka.

Vlado Arsić je pitao šta u kapitalnom budžetu predstavlja iznos od 630.000 eura sa KFW bankom, 115.000 eura zaostalih dugova CZK i 20.000 eura u budžetu predsjednika SO. Jovićevićeva je oko 630.000 eura za KFW banku objasnila da u skladu sa novim Zakonom o finansiranju lokalne samouprave sve dugoročne obaveze koje se odnose na kapitalna ulaganja tretiraju se kao kapitalni a ne tekući budžet, da je 115.000 namijenjeno za potrebe CZK zbog uvećanih troškova oko smještaja glumaca dok 20.000 eura u budžetu predsjednika SO predstavljaju realna sredstva koja će biti potrošena za potrebe nadoknada za odbornike.

„Na ime prihoda od Morskog dobra prošle godine je bilo planirano 400.000 eura, a sada 0 eura“, primijetio je Arsić. Jovićevićeva je objasnila da je obećano da će Morsko dobro umjesto uplate 50 odsto prihoda od opština u budžet, direktno sklapati ugovore sa Komunalnim preduzećima u cilju uređenja plaža ili manje izgradnje.

Bakir Džonlić je tražio da se u budžet uvrsti rekonstrukcija i proširenje saobraćajnica od Autobuske stanice do brodogradilišta Navar, pored potoka u blizini Elektrodistribucije, ulica kod prodavnice Pert, u Vrijesu.  „Ako se mogu odvajati velika sredstava za neke veće projekte, mogu se sredstva odvojiti i za njih, kako bi se ti sporedni putevi  koliko toliko doveli u neko normalno stanje“, rekao je Džonlić ističući i nedostatak parking prostora između zgrada na Seljanovu.

On je postavio pitanje da li će lokalni parlament raspravljati o inicijativi za obezbjeđivanje besplatnih udžbenika za učenike osnovnih i srednje škole u Tivtu, što je svojim potpisima u peticiji podržalo 1.652 građanina.

Predsjednik opštine Siniša Kusovac je odgovorio da je u budžetu predviđen milion eura za asfaltiranje lokalnih saobraćajnica i 150.000 ulaganja u ostalu infrastrukturu.

„Prije donošenja konačne verzije odluke o budžetu moramo po Mjesnim zajednicama da vidimo koji su to prioriteti za asfaltiranje određenih lokalnih puteva. Da ne bi favorizavali jednu u odnosu na drugu MZ moramo ravnopravno da rasporedimo taj iznos novca i da podjednako svih 6 mjesnih zajednica bude zastupljeno“, rekao je Kusovac. On je rekao da su od besplatnih udžbenika mnogo važnija ulaganja u školsku infrastrukturu. Od krova na školi u Radovićima, uređenja fasade Srednje škole, PVC stolarije, ulaganja u školski objekat u Donjoj Lastvi. On je rekao da na prvo mjesto treba staviti prostor i nastavni kadar, a pitanje pomoći učenicima može se rješavati preko stipendija i ostalih davanja. „Tako možemo da poboljšamo učenje i rad i učenika i nastavnika, nego da svedemo kompletnu strategiju da se kupe udžbenici  a zanemari prostor“, rekao je Kusovac.

Vlado Arsić je primijetio da se opština na taj način miješa u obaveze države i Ministarstva prosvjete oko održavanja školskih objekata, a neće da obezbijedi besplatne udžbenike što su za lokalnu upravu neznatna sredstva. „Ovdje se radi o djeci Tivta. Za smještaj glumaca koji neće da spavaju u hotelu ispod 3 zvjezdice evo dajete preko 100.000 eura, a za djecu nećete udžbenike. Uskraćujete porodice za dobar dio novca. Kupiti udžbenike za učenike je nikakav izdatak za opštinu, a veliki izdatak je uređenje infrastrukturnih objekata. To nije u redu“, rekao je Arsić.

Siniša Kusovac je podsjetio da su za učenike prvih razreda obezbijeđeni besplatni udžbenici a ostala sredstva se ulažu u infrastrukturu. „Djeci treba obezbijediti osnovne uslove, da bude kompletno sređena infrastruktura na kvalitetan način da bi se održavala nastava. To je prioritet“, rekao je Kusovac.

Budimir Cupara je nastupajući kao građanin Gornjeg Kalimanja iznio preko 30 pojedinačnih predloga za gradski budžet koje je u pisanoj formi predao Sekretarijatu za finansije. Njegovi predlozi su se ticali izrade UP-a Opatovo, glavnog projekta zaobilaznice oko Tivta, stambeno poslovnog objekta na lokaciji Lukovića barake, uklanjanja 10 KV kablovskog voda Vrijes – Mažina, javne rasvjete u ulicama Gornjem Kalimanju, Seljanovu, Podkuku, Mažini, Vrijesu, Mrčevcu, Radovićima, sanaciji puta od Radovića prema Gošićima, pored kampa Stevovića, betonske pješačke staze u Gornjem Kalimanju, asfaltiranju lokalnih puteva između naselja Marići i Tripovići i Marići prema naselju Kava, djelova saobraćajnice u zahvatu DUP-ova Župa Češljar, Gornji Kalimanj, Mažina i Tivat centar, trotoara od lučice Kalimanj do Župe, pijace u Radovićima, atmosferskog kanala u Gornjem Kalimanju i Belanama, dječjeg igrališta i nabavka mobilijara u dvorištu zgrada bivših radnika Arsenala u naselju  Seljanovo, rampi za prilaz javnim ustanovama ( zgrade Poreske uprave, Uprave za nekretnine i dr.) za lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, rekonstrukcija sportskih terena u Donjoj Lastvi, kružnog toka na magistralnom putu kod restorana Onogošt, rekonstrukcije pomoćnog terena FK “Arsenal”, sanacije fudbalskog terena FK “Sloga” u Radovićima, proširenja sekundarne kanalizacione mreže u Gornjem Kalimanju i Marićima i sufinansiranja organizacije Drugog Međunarodnog karnevala u Tivtu u junu 2019. On je tražio preciznije određenje stavki budžeta.

Mirko Kovačević je primijetio da kapitalni budžet mora biti detaljnije razrađen kao u opštinama Kotor i Budva. On je rekao da su i u ovom nacrtu budžeta mnoge stavke ugovorene a nijesu reallizovane, poput realizacije izgradnje treće faze puta za Cacovo dok se ni druga faza ne privodi kraju. „Sa 200.000 evra je nemoguće završiti treću fazu ako pod njom podrazumijevamo sve ono što je preostalo. Tražim da Direkcija za investicije uradi realističan predračun šta se može uraditi sa ovih 200.000 evra i da se sa takvim predračunom ide na tender. Milion evra je ogromna stavka za asfaltiranje, moramo znati šta će se tačno asfaltirati. Lijepo je asfaltirati ali ništa ne znači ako mi samo asfaltiramo pojedine ulice koje bi trebalo rekonstruisati“, istakao je Kovačević. On je tražio i preciznije objašnjenje za šta je namijenjeno 50.000 eura za uređenje sportskih terena. Pored uređenja saobraćajnica i izgradnje kružnih tokova, Kovačević je predložio i izgradnju treće kolovozne trake kod Autobuske stanice kako bi se riješio problem gušenja saobraćaja u tom dijelu Tivta. Ukazao je i na potrebu eksproprijacije za put Marići-Petkovići i tražio odgovor gdje se došlo sa projektom izgradnje zgrade na lokaciji Lukovića barake.

Budimir Cupara je u ime NVO „Arsenal“ rekao da je ovo udruženje u oktobru prošle godine na osnovu revidovanog projekta iz 2015. godine dalo svoj predlog finansijske kontrukcije projekta čija je vrijednost oko 7,4 miliona eura. „75 ljudi koji treba da grade stanove okupljeni u NVO „Arsenal“ su obavezni da obezbijede oko 3,5 miliona eura, 9.februara se Ministarstvo odbrane izjasnilo da će obezbijediti pola miliona uz zemljište za izgradnju, a preostali dio od 3,5 miliona bi trebala da preuzme opština kao treći partner na osnovu zaključka Vlade ili neki suinvestitor“, rekao je Cupara. On je rekao da 11 godina čekaju na realizaciju projekta, a zadnja 3-4 mjeseca čekaju da se opština izjasni o projektu.

Siniša Kusovac je rekao da ne bi bilo ozbiljno da opština u budžet uvrsti milion eura za taj projekat kao što se od nje traži pa da „upadne u živo blato“. „Vrlo brzo će vam stići naš odgovor. Za takav projekat treba da se uradi kompletna finansijska konstrukcija“, rekao je Kusoavc. Odgovorajući Kovačeviću oko izgradnje treće trake kod Autobuske stanice Kusovac je rekao da saobraćajni inženjeri trenutno rade na tome i da se slaže sa njegovim stavom o potrebi eksproprijacije za izgradnju novih saobraćajnica.

Izvinjavajući se na kašnjenju, Radoš Gospić predsjednik Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave je rekao da je u pitanju „budžet štednje i razvojni budžet“, te da će ga on na sjednici SO podržati. Pohvalio je što budžet predviđa 63 odsto izdataka za kapitalnne investicije. „Nijesmo zadovoljni dezinsekcijom u tivatskim naseljima. Da li ste razmišljai da povećate ovu stavku dezinsekcije za 1.000 eura i obezbijedite 1.000 eura Crvenom krstu zbog preseljenja?“, pitao je Gospić. On se založio i za povećanje budžetskih sredstava za potrebe Službe zaštite i spasavanja.

Marita Pasković se interesovala za proceduru podnošenja zahtjeva za uređenje ulica u MZ Lastva – Seljanovo.

Budimir Cupara je istakao da je usvajanje programa uređenja prostora nakon odluke o budžetu ozbiljan problem i tražio da oko njegove izrade angažuju inženjere zaposlene u lokalnoj upravi.

Na pitanje Mirka Kovačevića u vezi sudbine palmi u Tivtu, Siniša Kusovac je rekao da je opština formirala multidisciplinarni tim koji je zaključio da je u pitanju zaraženo područje u kome ni nove kanarske palme ne bi izdržale ni šest mjeseci.