Investicije u žiži drugog „Kontrastava“ (Audio)

Druga emisija “Kontrastav” Radio Tivta bila je posvećena planovima i realizaciji kapitalnih projekata u Tivtu u ovoj godini.

Rasprava na tu temu obilježila je dobrim dijelom i prošlu 18. sjednicu SO Tivat, na kojoj je predsjednica opštine Snežana Matijević ocijenila da nije zadovoljna, da projekti kasne i da u opštini okreću novu ploču kako bi priveli kraju investicije.

Potpredsjednik opštine Siniša Kusovac i odbornik Arsenala za Tivat Budimir Cupara odgovarali su na pitanja – Da li će se realizovati ambiciozni planovi kapitalnih investicija za 2018.godinu, zašto kasni realizacija projekata i da li su izvođači radova u Tivtu do sada opravdali izbor na javnim tenderima?

Kontrastav; Da li će se realizovati ambiciozni planovi kapitalnih investicija za 2018.godinu?

Siniša Kusovac; Sami ste rekli da su planovi ambiciozni. Mi ćemo dati sve od sebe, posebno Direkcija za investicije i lokalna uprava da procentualno najveći broj tih investicija koje su zacrtane za 2018. godinu budu i realizovane. Plan uređenja prostora za 2018. jeste samo u dijelu kapitalnih projekata koje treba realizovati. Ti projekti koji predstavljaju žilu kucavicu za ovu godinu su MR 1 druga faza, izgradnja kružnih tokova, rezeorvari u Gradiošnici, kompletna rekonstrukcija DTV Partizan, cjevovod do Luštice koji radi „Jedinstvo“. To su kapitalni projekti koje bi do kraja godine trebalo privesti kraju. Ako nijesmo u mogućnostu da završimo dva, onda se iskreno nadam da ćemo sa jednim kružnim tokom moći zatvoriti priču.

Budimir Cupara; Obzirom na Program uređenja prostora za 2018. godinu, od 15 velikih kapitalnih investicija u ovoj godini realno ne možemo očekivati da će sve biti završene. Neke su predviđene da se završe tokom ove i naredne godine. Po znakom pitanja je pet investicija koje se odnose na šetalište Belani, Vatrogasni dom u Gradiošnici, put MR 1 drugu fazu, Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama i izmještanje dalekovoda u Gradišnici. Što se tiče tri investicije koje su planirane da se završe do kraja 2018. godine radi se o saobraćajnici Gornje Seljanovo, kružnim tokovima i Cacovu i s obzirom na stanje tih investicija ne možemo smatrati da će biti riješene do kraja godine. Ono što realno možemo očekivati da će se završiti u toku godine jeste cjevovod u Solilima koji bi trebalo da se realizuje u prvom polugodištu sa rokom izvođenja od 75 dana. Takođe i konačno rekonstrukcija DTV Partizan koja ima rok od 90 dana. Čeka se izbor nadzornog organa. Rekonstrukcija Centra za kulturu ima mali rok od 90 dana i realno je očekivati da bude završen. Za prvu fazu MR 1 preostalo je vrlo malo da se završi dok je Lungo mare u Krašićima koji je trebalo da se završi u ovoj godini pod znakom pitanja. Kad su u pitanju radovi i sanacija vodovoda i kanalizacije, kao i afaltiranju ulica pretpostavljam da bi mogao da se odradi dobar dio tih poslova ali ne znamo tačno što će da se radi od toga. U Programu uređenja prostora to nije precizno razrađeno. Za sanaciju se tek pripremaju planovi.

Kontrastav; Zašto kasni realizacija projekata?

Siniša Kusovac; Tačno je da radovi kasne, ali ako hoćemo to da realno sagledamo moramo podijeliti odgovornost. U dijelu pravne regulative dovoljno je da kažemo da se treći put raspisuje tender za Belane. Ne radi nas već zbog samog projektnog zadatka i projektne dokumentacije u dijelu gdje dolazi do disproporcije u ponudama. Potom radi nekih drugih tendera gdje takođe dolazi do kašnjenja iz opravdanih pravnih razloga. Sa jedne druge strane takođe što se tiče nas i organa lokalne uprave u dijelu gdje težimo da blagovoremeno i efikasno primijenimo odnosno kompletiramo projektni zadatak koji treba da bude osnov za raspisivanje tendera. Izmještanje Službe zaštite i spasavanja, Komunalnog i Vodovoda i kanalizacije u Gradiošnicu kasni jer vjerovali ili ne zbog CEDIS-a. Već treću ili četvrtu godinu čekamo na dobijanje urbanističko tehničkih uslova za izmještanje dalekovoda. Sada smo dobili te uslove, u toku je izrada projekta izmještanja dalekovoda da bi mogli ući u raspisivanje tendera i kompletiranje tog velikog kapitalnog projekta. Neke stvari se dešavaju na takav način koji predstavljaju set mogućnosti na koje ne možemo da utičemo. U Tivtu je bilo dosta dobrih rezultata na pripremama sportskih klubova koji su ranijih godina postignuti jer je sportska infrastruktura bila na mnogo večem nivou. Tada je dolazilo od 15 do 17 fudbalskih ekipa, a svaka ekipa je sa igračima i osobljem činila i do 40 članova. Mi smo u budžetu za 2018. godinu predvidjeli komptenu izgradnju sportskih terena u Donjoj Lastvi i rekonstrukciju pojedinih terena na prostoru opštine posebno stavljajući akcenat na pomoćni stadion Arsenala, terene u Donjoj Lastvi i da vidimo određeni broj terena koji bi završili u ovoj godini. Prva ideja za Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama je bila da se izgradi na prostoru objekta Crvenog krsta. Tada je bio izrađen kompletan projekat i bili smo u procesu izdavanja građevinske dozvole. Došlo je do nepredviđenih okolnosti, stanara koji su imali razloge za i protiv projekta. Odustalo se od projekta, sada je prelociran na drugo mjesto preko puta Doma zdravlja gdje je stara baraka. Tu treba da se gradi centar za djecu sa posebnim potrebama po modalitetu ugovora o zajedničkoj izgradnji Ministarstva zdravlja i opštine Tivat. Raspisan je tender prošle godine, projektant je ovaj vikend imao sastanak sa direktoricom i osobljem Doma zdravlja imajući u vidu da u prizemlju te zgrade treba da bude rehabilitacioni centar. Direktorica Doma zdravlja i njene kolege projektantu su dale kompletnu dokumentaciju koji su to uslovi koje treba da ispune da bi to bio rehabiliticioni odnosno medikal centar. Ja se nadam da će najkasnije u roku od četiri nedjelje da bude gotov glavni projekat. Onda ide ugovor o zajedničkoj izgradnji između Opštine Tivat i Ministarstva zdravlja. Što se tiče DTV Partizan, radovi na projektu počeće u naredna dva-tri dana. Odabran je nadzor, odabran je izvođač. Veliki broj ponuda je bio za nadzor, dok se izvršilo bodovanje i vrednovanje, proces žalbi i prigovora. Nadzor je stupio u kontakt sa izvođačem, sve je dogovoreno, biće postavljena informativna tabla. Izvođač je dao riječ da će u petak ili subotu krenuti sa radovima. Na tender za rekonstrukciju cjevovoda od kružnog toka do Solila izabran je „Erlang“ koji su već počeli sječu asfalta i ušli u radove. Uradili su nekih 30-40 metara zbog sastanka sa predstavnicima Telekoma. U pitanju su dva voda podzemnih instalacija od 110 metara. Te cijevi na tom mjestu ne smiju da budu. 2010. godine je potpisan memorandum između Opštine Tivat i Telekoma uz saglasnost Vodovoda da se na toj trasi ne može postaviti katastar podzemnih instalacija Telekoma. Telekom hitno mora da skloni te kablove jer izvođač mora u roku završiti svoj posao. U suprotnom će doći do prekida kabla pa neka Telekom sam nađe podizvođače i alternativno rješenje. To je rješenje je predviđeno Memorandumom iz 2010. godine da podzemni kabl Telekoma put Krtola ide desnom stranom puta i da se tako nadovezuje. Nadam se da će taj cjevovod biti rekonstruisan u roku koji je zacrtan u Ugovoru iz prostog razloga što mora da se nadoveže sa cjevovodom koji gradi „Jedinstvo“ koje mora do bude završen od 1. do 15.maja. To su dva vezana projekta koja iskreno se nadam, moraju biti završena najkasnije do 15.maja.

Budimir Cupara; Već u startu kasnimo u izradi Programa uređenja prostora koji je osnov za početak realizovanja investicija, donošenje odgovarajućih investicionih odluka i Plana javnih nabavki koji je preduslov da možete raspisati tender. Od 15 planiranih u ovoj godini, čak 9 kapitalnih investicija je planirano ranijim Programom uređenja prostora i odlukama u budžetu. Samo u 2015. su tri te investicije bile predviđene, u 2016. takođe tri a u 2017. čak šest. Rezultat je da u te tri godine mi nijesmo uspjeli da realizujemo maltene 9 investicija. Prilikom planiranja ne vodimo dovoljno računa koliko nam realno treba vremena da riješimo osnovne pretpostavke da dođe do realizacije. Rješavanje imovinsko pravnih odnosa dugo traje. Trebamo riješiti imovinsko pravne odnose pa onda planirajmo. Zarobljavamo određena sredstva, projekti koji su se završili ne možemo da ih realizujemo zato što smo opredijelili sredstva za nešto što se neće realno izvesti. Primjer su prjekat Lukovića barake za koji imamo brojne probleme. Po meni je tu ključna Direkcija za investicije koja u svom sastavu nema odgovorajući broj inženjera određenih struka koji bi mogli da pripremaju projekte. Pokazalo se da kasni još projekata zbog viškova radova, naknadnih radova. Prilikom izbora izvođač sam govori o slabostima projekta i sam traži ili dopunu projekta, izradu aneksa ugovora ili se čak odustaje od projekta kao u slučaju rekonstrukcije šetališta Belani kad je napravljen sporazumni raskid ugovora. Mi moramo imati tim u našoj opštini koji će u fazi pripreme projekata, izrade projektnog zadatka, praćenja projekta, davati sugestije i usmjeravati projektanta kako da radi. Kontrolisati da li je projekat napravljen kako treba, da bi se izbjegli viškovi radova i naknadni radovi i da bi dokumentacija bila kvalitetna. Odnosno da bi svi imovinsko pravni problemi koji objektivno koče radove, bili razriješeni u toj fazi. Da pravovremeno dobijemo svu dokumentaciju koja je bitna za donošenje građevinske dozvole, odnosno da bi se po novom Zakonu pripremila prijava za građenje koja iziskuje pripremu za nov način pripreme za izvođenje investicija. Što se tiče koordinacije između lokalne uprave, nijesam zadovoljan kako koordinišu određeni organi. Sekretarijat za urbanizam bi trebao bolje da koordiniše sa Direkcijom za investicije i da se puno ne čekaju određeni dokumenti kada govorimo o UTU. Svjedoci smo kod pripreme poslova za postavljanje kanalizacije u Gornjem Kalimanju i Marićima da smo čak od momenta kad smo odlučili kako treba da se pripremi investicija i da se pristupi izradi projekta, četiri mjeseca je proteklo dok smo dobili UTU između dva naša organa koji su mogli biti urađeni u zakonskom roku, a po meni i puno prije. Treba odgovorajući tim ljudi koji upravlja opštinom, prvenstveno obavljajući kontrolnu funkciju, da prvenstveno traži od tih organa čak i prekovremeni rad ako zatreba da se pravovremeno pripremi određena investicija. Sad ćemo čekati još dvije godine da realizujemo kanalizaciju i eliminšemo neprijatne mirise u zoni kupališta Belani, Župa i lučice Kalimanj.

Kontrastav; Da li su izvođači radova u Tivtu do sada opravdali izbor na javnim tenderima?

Siniša Kusovac; Taj problem bih sagledao sa tri aspekta. Prvi je proces raspisivanja javnog tendera odnosno javnog poziva i sva procedura i sva procedura koja u vezi toga ide. Posebno u dijelu prigovora i žalbi. Pod dva, ipak sam pristalica da prevashodno i mi treba da snosimo krivicu u sledećem a to je kada mi raspišemo tender za nadzor, taj nadzor je kontrolni mehanizam ispred opštine. Tom nadzoru treba, da se grubo izrazim, da mi budemo ti koji će stalno da dahću za vratom da se ta predmetna investicija što prije završi. I treće, da se dobro obezbijedimo ugovorom, kao što jesmo, da se u slučaju kašnjenja po bilo kom osnovu naplaćuju penali. To je neraskidiva kopča između opštine i nadzora da bi što više mogli pritisnuti izvođača radova, posebno kad se radi o kapitalnim projektima koji se ne mogu završiti u jednoj kalendarskoj godini kao što je izrada kanalizacije, sekundarna, tercijalna. Budite sigurno da u tako velikim projektima sigurno dolazi do kašnjenja i do naknadnih, nepredviđenih i viškova radova na koje smo osuđeni. Da li je opština trebala naplatiti od izvođača penale zavisi kako je predmetnim ugovorom precizirano. Budite sigurni, svugdje gdje je došlo do kašnjenja opština Tivat se obezbijedila u dijelu da za kašnjenje treba umanjiti vrijednost ugovorenih radova za onaj period u kome je došlo do kašnjenja investicije.

Budimir Cupara; Nijesam imao uvid kako su vođenje sve investicije i ko je sve radio. Prostim zapažanjem čovjek može da vidi jako veliko kašnjenje u uređenju šetališta Pine. Tu se debelo kasnilo, ne znam koji su razlozi bili u pitanju ali je to trebalo biti urađeno na način da se od strane nadzornih organa i onih koji su odgovorni za razvoj investicije preduzmu određene mjere da se to pravovremeno rješava. Veliki je problem što mi nadzorne organe biramo angažujući treća lica, odnosno privredna društva koja se tim bave. Po novom Zakonu je to još veća obaveza. Ono što bi po meni trebala da radi opština je  da se ljudima koji rade u Direkciji za investicije sa kabinetom predsjednika koji ima određen borj ljudi, imenuju koordinatori i supervizorski investicioni nadzor koji bi kontrolisali izvođenje i rješavao sve probleme. Ne može niko domaćinski ni bolje voditi posao nego čovjek iz vašeg okruženja, vaše firme iz vašeg organa lokalne uprave. On će preduzeti sve mjere da se što bolje rješavaju problemi, a kad prepustite nekome ko je angažovan po ugovoru on će taj posao završiti ali se neće dovoljno odgovorno odnositi prema tome mada ga Zakon na to obavezuje. Pogledajte šta se desilo sa zgradom opštine. Imali smo ozbiljne probleme sa fasadom, padale su ploče što je ozbiljan propust ne samo izvođača nego i onoga koji je nadzirao taj posao. Takođe izrada pločnika na Trgu Magnolija gdje su upotrijebljene poločice koje se klizaju na svakoj kiši i zbog čega su ugroženi naši građani. Onda su se pojavili problemi sa fontanom koja se dugo nije mogla staviti u funkciju. Nešto ne funkcioniše u sistemu kontrole izvođenja radova. i Sam izvođač bi trebao s obzirom da je licenciran i da je dobio posao da se odgovorno odnosi prema njemu. Problemi su bili i sa cjevovodom Solila koji sada ponovo radimo i na kome smo imali 60 intervencija koje nijesu bile jeftine. Čak je bilo problema prilikom realizacije prve faze puta u Cacovu gdje su prilično mali broj ljudi angažovali kada su bili suvi dani. Onda su došle kiše koje su uzrokovale problem i prilično nanijele teškoća građanima.