IPA projekat Adrinet

Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora u Kotoru jedan je od partnera na IPA projektu „ADRIATIC NETWORK FOR MARINE ECOSYSTEM“-ADRINET.

Svrha projekta je da se problemu upravljanja obalnim područjem pristupi na što obuhvatniji način sa posebnim naglaskom na zaštitu morskog ekosistema, uz razmjenu iskustava dobre ribolovne prakse.

Projekat ADRINET u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Italija-Albanija-Crna Gora realizuje šest partnerskih organizacija iz Italije, Albanije i Crne Gore. Realizacija je počela u martu 2018. i trajaće do marta 2020.godine.

Aktivnosti ADRINET projekta imaju za cilj uključivanje lokalnih zajednica i ribara u zaštitu morskog biodiverziteta. Projektom će se odrediti najčešće ribolovne rute, odnosno „HOT SPOT“ lokacije na kojima ima najviše izgubljenog ribolovnog alata.

Inovacija u okviru ovog projekta predviđa nabavku opreme-čipova koji će se postavljati na ribolovne alate, koji bi prilikom gubljenja alata slali GPS signale i time omogućili njihovo lociranje i vađenje. Time bi se značajno smanjio uticaj „GHOST FISHING-a“ odnosno smanjio nepotreban gubitak ribljeg fonda u mrežama izgubljenim na dnu.
U projekat su, osim Instituta za biologiju mora, uključene i naučne institucije iz Tirane i Barija, koje će dati svoj doprinos u smislu procjene i monitoringa zagađenja teškim metalima, pesticidima, antibioticima i mikroplastikom u ribama i morskoj vodi. Takođe, kao i obuke profesionalnih ribara za korišćenje inovativnih metodologija u ribarstvu.
Očekivani rezultati projekta su izrada Protokola o integrativnom upravljanju obalnim područjem i Priručnika o zajedničkim aktivnostima u slučaju zagađenja. Dobiće se i podaci o trenutnom opterećenju morskog i obalnog ekosistema različitim polutantima kao i procjena rizika za riblji fond.
Kroz ADRINET će u Crnoj Gori biti formirana tri referentna centra za lokalne ribare u okviru opština.
Biće organizovane tri akcije čisćenja morskog dna sa ciljem sakupljanja izgubljenih mreza i ribolovnog alata. Ribarima koji budu učestvovali u akciji čišćenja biće donirano 6 000 RFID mikročipova za mreže i vrše, čime bi se spriječilo njihovo gubljenje, a time i smanjili gubici ribljeg fonda od posljedica „ghost fishing-a.“
Holistički pristup problemu kroz upotrebu odgovarajuće tehnologije, kompetentnost, stručnost i primjenu novih znanja, omogućiće održivost projektom predviđenih aktivnosti i nakon perioda njihovog finansiranja, što je i glavni cilj projekta.