Iščitavanje duše Danijele Drakulović Stamatović

Na mojim slikama mnogo je snova. To je suštinsko iščitavanje unutrašnjosti, beskrajno tretiranje sebe. Istinsko iščitavanje duše” – kaže za Radio Tivat Danijela Drakulović Stamatović čija je izložba “Serafimski uzvišeno” otvorena u galeriji Buća.

 “Serafimski uzvišeno jer su serafimi najbliži anđeli Bogu. Dobila sam neki blagoslov da otvorim izložbu. Nisam htjela da bogohulim. Ja sam vjernik, ne onaj koji često ide u crkvu, već onaj koji vjeruje svojoj suštini, nekom unutrašnjem. Slikajući svoja platna mislim da je to upravo serafimski uzvišeno, i blisko nečemu. BIjelo platno je čitav jedan izazov. Šta ću ja to dotaći tako visoko što se zove inspiracija? A to treba približiti publici, da publika to osjeti, zavoli.

Meni je inspiracija Mediteran. Taj tirkiz, to plavo, taj zanos. Zato sam i igrala uz muziku večeras. Jer je muzika dio mene. Tirkizno plavo je nešto što je meni blisko kroz moju Crnu Goru. Sunčano žuto takođe mi je blisko. To se prožima kroz moju sliku. Čistina boje, a opet taj neki crtački zamak. Sliku možete ponoviti , ali crtež nikad.

Na mojim slikama mnogo je snova. To je suštinsko iščitavanje unutrašnjosti, beskrajno tretiranje sebe. Istinsko iščitavanje duše. I tu nastaje linija, tu nastaje pokret. Slikarstvo, gluma, pokret. Sve je povezano “ – kaže Danijal Drakulović  Stamatović.