„Iva put“ počela produbljivanje akvatorijuma u lučici Kalimanj

Radnici tivatske firme „Iva Put“ sa plovnim bagerom-refulerom počeli su čišćenje nanosa mulja i pijeska i produbljivanje akvatorijuma lučice Kalimanj. „Iva put“ je na opštinskom tenderu dala najpovoljniju ponudu za taj posao u decembru prošle godine i obavezala se da u roku od 30 dana, uklone oko 40.000 kubika nanosa. Posao je vrijedan 195.792 eura sa uračunatim PDV-om, a izvođač treba da nataloženi materijal cjevovodom izbaci na kilometar od marine na dubinama većim od 10 metara.

„Iva put“ je zasad produbljivanje akvatorijuma počela u blizini restorana „Volat“ i nanose cjevovodom izbacuje na samom ulazu u lučicu.

U tivatskoj građevinskoj firmi kažu da nemaju dovoljno dugačak cjevovod, pa će naknadno bagerom-refulerom nanose ispumpati u more kod svjetionika ispred plaže Belani.

Gradska lučica Kalimanj ima deset mula i 377 vezova za male barke i motorna plovila građana Tivta, i njome je do sada upravljalo lokalno Komunalno preduzeće Tivat. U opštini Tivat ističu da će nastojati da u sklopu raspisivanja koncesionog akta od strane Morskog dobra urade sve da lučica Kalimanj ostane i dalje komunalno a ne komercijalno privezište. U tu svrhu su uložili preko 300.000 eura u postavljanje ograde i video nadzora u marini kao i produbljivanje morskog dna.