Iz drugog pokušaja izabran Savjet MZ Tivat centar

Nakon neuspjelog pokušaja u ponedjeljak kada nije bilo kvoruma, sinoć je održan Zbor građana MZ Tivat centar koji je izabrao novi Savjet od 11 članova i tročlani Nadzorni odbor.

Zboru su prisustvovala 194 građanina naselja Pod kuk, Mažina, Tripovići, centar grada, Gornji i Donji Kalimanj, Župa, Marići, Kava i Bonići koji su tajnim glasanjem birali organe uprave ove Mjesne zajednice koja nije godinama funkcionisala. Potreban kvorum je bio 174 stanovnika upisanih u birački spisak na području tih naselja.

Najstariji član novog saziva Savjeta, dr Predrag Štilet će narednih dana sazvati sastanak na kome će se birati rukovodstvo Mjesne zajednice.

„U roku od 8 dana Savjet je dužan da ima svoju konstitutivnu sjednicu na kojoj će birati iz svojih redova predsjednika i eventualno potpredsjednika. Nadamo se da će konačno krenuti sa radom ovaj Savjet i pokušati na mnogo bolji i efikasniji način da ostvaruju svoj interes i svoja prava, a da će stanovnici svoje probleme brže i uspješnije rješavati“, rekla je nakon Zbora građana, Jadranka Joksimović sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu. Ona je najavila da predstoji izbor novog Savjeta Mjesne zajednice Lastva-Seljanovo. „U Sekretarijatu imamo kancelariji za saradnju sa Mjesnim zajednicama i institut pravne pomoći. Pozivam građane ako im treba pravni savjet, mogućnost pravnog rješavanja problema, pravnih instrukcija da se obrate našoj kancelariji. Kada budu formirane sve MZ, prvenstveno zbog starije populacije, mi ćemo nastojati da dođemo da kancelarija Mjesnih zajednica kako bi im pružili pravnu pomoć“, rekla je Joksimovićeva dodajući da posebna opštinska komisija završava popis prostorija u domovima kulture gdje će biti smještene kancelarije Mjesnih zajednica.