Izložba radova djece i mladih sa smetnjama u razvoju

Izložba radova djece i mladih sa smetnjama u razvoju i prezentacija projekta „Želimo da napredujemo“ „Evropskog doma Tivat“, u okviru koga su nastali, biće otvorena večeras u 18 sati u holu Centra za kulturu.
Projekat je podržan o okviru Regionalnog programa lokalne demokratije- ReLOaD, koji finansira Delegacija EU, a u Crnoj Gori sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj- UNDP u partnerstvu sa 5 opština, među kojima je Tivat. O projektu će govoriti koordinator Marijana Mišić Škanata, predsjednica ove NVO i stručnjaci koji su radili sa djecom, defektolog/oligofrenolog Marija Cimbaljević i fizioterapeutkinja Snježana Radonjić.
Na izložbi je zastupljeno četrdesetak radova.