Izmjena i dopuna državne studije lokacije Arsenal Tivat

U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Izmjena i dopuna Državne studije lokacije Arsenal Tivat, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 27 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, broj 64/17, 44/18 i 63/18), obavještava da se organizuje PRETHODNO UČEŠĆE JAVNOSTI u periodu od 12.01. do 12.02.2019.godine.

Upoznavanje zainteresovane javnosti sprovodi se na način propisan  čl. 6 i 7 Pravilnika o metodologiji izrade planskog dokumenta i bližem načinu organizacije prethodnog učešća javnosti („Službeni list CG“, broj 88/17), putem informisanja i konsultacija.

Koncept izmjena i dopuna Državne studije lokacije Arsenal Tivat, objavljen je na internet stranici: http://www.mrt.gov.me/rubrike/javna_rasprava/195308/PRETHODNO-UcEscE-JAVNOSTI.html