Izrada Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu hotelskog kompleksa Plavi horizont

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine obavještava zainteresovanu javnost da  je nosilac projekta „QD Hotel and Property Investment Montenegro“ d.o.o. iz Tivta, Plavi Horizonti, Radovići, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju hotelskog kompleksa na lokaciji Plavi horizonti, uvala Pržno.

„U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj  216, na veb-sajtu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine www.epa.org.me i u Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj Opštine Tivat, radnim danima od 9 do 12 časova, kao i na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.com.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, je do 23.septembra“ – kaže se u saopštenju.