Posjeta Skocjanskom zatoku Kopar

Izrada Studije za regulisanje vodotoka i kanala u specijalnom rezervatu „Tivatska Solila“

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je, po nedavno okončanom Javnom pozivu za izbor najpovoljnijeg ponuđača, angažovalo slovenačku firmu „IS PROJEKT“ doo iz Ljubljane koja će u saradnji sa „Soline pridelava soli“d.o.o iz Portoroža izraditi Studiju za regulisanje vodotoka i kanala u specijalnom rezervatu „Tivatska solila“.
Cilj ove Studije je da se izvrši analiza postojećeg stanja hidrološkog režima na području „Tivatskih solila“ i predlože mjere i smjernice zaštite rezervata i kontrole hidrološkog režima radi održavanja optimalnog stanja za opstanak i razvoj biljnih i životinjskih vrsta. Ova Studija će ujedno ponuditi idejna rješenja i predložiti mjere za kontrolisani protok slatke i slane vode kroz područje rezervata, a radi postizanja adekvatnog hidrološkog režima, koji je zbog dugogodišnje zapuštenosti ovog područja promjenjen. Studijom će se sagledati i alternativne mogućnosti obezbeđivanja dovođenja slane vode u gornje djelove rezervata kao i dati smjernice i definisati lokacije na kojima je moguće, na održiv način, pokrenuti tradicionalnu proizvodnju soli u cilju turističke promocije (demonstraciona područja).
Izrada studje podrazumijeva sakupljanje i analizu postojećih podataka, terensko kartiranje kanala za odvodnjavanje i procjenu njihovog stanja, određivanje hidroloških polazišta, verifikaciju hidraulične protočnosti sa procjenom poplavljanja. Na osnovu ovih nalaza izradiće se idejna studija mjera za zaštitu od štetnog djelovanja voda (kanala za odvodnjavanje i mora) koja će sadržati i različite mogućnosti obezbeđivanja kontrolisanog odovođenja vode iz površinskih kanala za odvodnjavanje i dovođenja morske vode na područje „Tivatskih solila“.
Sredstva za izradu ove Studije obezbijeđena su u budžetu Javnog preduzeća 2016. godinu, a zbog specifičnosti poslova i zahtjevanih stručnih referenci i iskustva, tek nakon nekoliko neuspjelih tendera, izabran je izvođač iz Slovenije. Izabrani ponuđač je, za izradu ove Studije predvidio stručni tim hidrotehničkih, građevinskih i inženjera hemijske tehnologije, na čelu sa dr. Andrejom Sovincem, koji, pored stručnih referenci u ovoj oblasti ima višegodišnje praktično iskustvo u oblasti hidrogradnje i regulacije voda u močvarnim staništima – solanama, upravljanja zaštićenim područjima i ornitologije, a od 2002. godine obavlja funkciju direktora Parka prirode „Sečoveljske soline“ u Piranu.
Posjeta Secoveljskim solinama PiranDr. Andrej Sovinc je prethodnih godina sarađivao sa institucijama u Crnoj Gori po pitanju zaštite i upravljanja Tivatskim solilima i Ulcinjskom Solanom, a predstavnici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su se, prilikom posjete parku prirode „Sečoveljske soline“ u Piranu i rezervatu „Škocjanski zatok“ u Kopru oktobra mjeseca ove godine, uvjerili kako se stručnim radovima na regulaciji vodnog režima omogućavaju optimalni uslovi za zaštitu prirode i održavanje tradicionalne proizvodnje soli u ovoj, još uvijek aktivnoj solani u Piranu.
Za izradu Studije, budžetom Javnog preduzeća izdvojeno je 6 500,00 eura, dok će se u 2017. godini planirati sredstva za izradu Projektne dokumentacije na osnovu idejnih rješenja do kojih se dođe kao rezultat ove Studije. Tokom izrade Studije, planirano je da se uspostavi saradnja i sa opštinom Tivat, MZ Krtoli i zainteresovanim lokalnim stanovništvom u cilju sakupljanja neophodnih postojećih i istorijskih podataka o načinu funkcionisanja sistema kanala i potoka u Solilima u prošlosti.