Javna rasprava do 18. aprila

Javna rasprava o Nacrtu Programskog zadatka sa elementima UTU i Odlukom o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda sa pripadajućom infrastrukturom u zahvatu DUP-a „Donji Radovići Centar” traje do 18. aprila – saopštili su iz Sekretarijata za uređenje prostora i izgradnju objekta.

Uvid u dokumenta može se izvršiti svakog radnog dana od 08-11 sati u zgradi opštine Tivat, Sekretarijat za uređenje prostora i izgradnju objekata koji poziva zainteresovane da učestvuju u raspravi i tako doprinesu izgradnji objekata od opšteg interesa.