Javna rasprava o koncesionom aktu Aerodroma Crne Gore

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Crne Gore objavilo je program javne rasprave o koncesionom aktu Aerodormi Crne Gore- projekat koncesije I Nacrtu ugovora o koncesiji u vezi sa aerodromima, Berane, Podgorica i Tivat sa pratećom dokumentacijom, koja se može preuzeti na sajtu Ministarstva saobraćaja.

Javna rasprava će trajati do 10. septembra postavljanjem Koncesionog akta Aerodromi Crne Gore- projekat koncesije i Nacrta Ugovora o koncesiji sa pratećom dokumentacijom, na internet stranici resornog ministarstva  http://www.minsaob.gov.me/, kao i  objavljivanjem poziva za učešće u javnoj raspravi u jednom štampanom mediju, i okruglog stola koji će biti održan u hotelu Hilton (kristalna dvorana), Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 2, Podgorica u ponedjeljak, 10. septembra 2018. godine, sa početkom u 10 sati.

Glavni predmet koncesije je projektovanje, izgradnja i finansiranje proširenja aerodromskih objekata, i poslovanje i održavanje aerodroma.

Prema predlogu koncesionog akta, planirano je da se od koncesija za aerodrome unaprijed naplati 100 miliona eura, a koncesionaru će nadoknaditi novac koji on ne naplati od Montenegroerlajnsa.

Ministarstvo je pripremilo prognozu u narednih 25 godina po kojoj će promet na aerodromu u Tivtu, od prošle do 2043. godine u prosjeku rasti po stopi od 3,7 odsto godišnje, dok će u Podgorici stopa rasta biti 2,7 odsto.

Finansijska analiza pokazuje da je naknada koja bi se plaćala unaprijed, u iznosu od 52 do 100 miliona eura razumna suma, uzimajući u obzir veličinu kapitalne investicije (oko 120 miliona) koji će koncesionar finansirati unaprijed i rizike povezane sa prognozama turističkog saobraćaja.

Pozivaju se građani, stručne i naučne institucije, državni organi, strukovna udruženja, nevladine organizacije, mediji i druge zainteresovane organizacije i zajednice da se uključe u javnu raspravu i daju svoje predloge, primjedbe i sugestije na tekst Koncesionog akta Aerodromi Crne Gore- projekat koncesije i Nacrta Ugovora o komcesiji u vezi sa aerodromima (Berane), Podgorica i Tivat, sa pratećom dokumentacijom.

Zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije dostaviti u pisanoj ili elektronskoj formi Ministarstvu saobraćaja i pomorstva putem pošte na adresu: Rimski trg 46, PC „Vektra“, 81000 Podgorica, faks: +382 20 234 342 ili email milica.micunovic@msp.gov.me.

http://www.minsaob.gov.me/vijesti/189800/JAVNA-RASPRAVA-O-KONCESIONOM-AKTU-AERODROMI-CRNE-GORE-PROJEKAT-KONCESIJE-I-NACRTU-UGOVORA-O-KONCESIJI-U-VEZI-SA-AERODROMIMA-BERA.html#