Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Arsenal” Tivat

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Arsenal” Tivat i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, održaće se u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma u periodu od 07.05.2019. godine do 29.05.2019. godine.

Ministarstvo će, u saradnji sa Opštinom Tivat, danas od 11-13h u sali Skupštine Opštine Tivat, organizovati javnu prezentaciju Nacrta Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Arsenal” Tivat.

Predlozi, sugestije i komentari mogu se dostavljati putem e-mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me ili direktno na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma, IV proleterske 19, Podgorica, zaključno sa 29.05.2019. godine.