Centralna javna rasprava o Nacrtu Odluke o auto-taksi prevozu

U multimedijalnoj sali Opštine Tivat danas će se od 17 sati održati Centralna javna rasprava o Nacrtu odluke o auto-taksi prevozu na teritoriji opštine.

Javna rasprava sa organima lokalne uprave i nadležnim savjetima održana je 5. marta, a sa auto-taksi prevoznicima 7. marta, a Skupština je Nacrt Odluke  stavila na javnu raspravu, koja traje od 1.- 15. marta.

Uvid u dokument tokom trajanaje rasprave može se izvršiti radnim danima od  08 -11 sati u zgradi Opštine Tivat, Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj.

Dostavljanje primjedbi, predloga, mišljenja i sugestija svih zainteresovanih subjekata može se izvršiti u elektronskoj formi na e-mail adresu javna.rasprava@opstinativat.com, ili u pisanoj formi na arhivi Opštine Tivat ili putem pošte.

Javna rasprava sa organima lokalne uprave i nadležnim savjetima održana je 5. marta, a sa auto-taksi prevoznicima 7. marta.