Javna rasprava u vezi Opšteg plana zaštite od štetnog dejstva voda od lokalnog značaja za opštinu Tivat

Sekretarijat za ekonomski razvoj i preduzetništvo obaviještava da će se Centralna javna rasprava u vezi Opšteg plana zaštite od štetnog dejstva voda od lokalnog značaja za opštinu Tivat održati 19. juna u sali za sastanke na II spratu opštine sa početkom u 10 sati.
Javna rasprava trajaće 15 dana, od danas do 27. Juna. Primjedbe, mišljenja, predlozi i sugstije mogu se dostaviti u pisanoj formi sekretarijatu za ekonomski razvoj i preduzetništvo ili na email adresu javna.rasprava@opstinativat.com do 20. juna, nakon čega će biti razmotreni.