Javna rasprava o Nacrtu Programa privremenih objekata

Na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i Odluke o utvrdjivanju Nacrta programa privremenih objekata opština Tivat i predsjednik opštine donio je Program javne rasprave o Nacrtu Programa privremenih objekata. Javna rasprava će se održati u periodu od 7.do 21. maja . Cetralna javna rasprava održaće se danas u multimedijalnoj sali u 16 časova.

Za javne rasprave uvid u predmetni Program može se ostvariti svakog radnog dana od 8-11h u zgradi Opštine, Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj, kao i na sajtu www.opstinativat.com.
Pozivaju se svi zainteresovani gradjani i pravna lica da uzmu učešće u javnoj raspravi, daju primjedbe i sugestije, a na osnovu čega će nadležni Sekretarijat sačiniti Izvještaj o javnoj raspravi.