Javni konkurs za dodjelu studentske nagrade Opštine Tivat

Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti, na osnovu člana 4 Odluke o nagrađivanju učenika osnovnih i srednjih škola i studenata postdiplomskih studija, raspisuje javni konkurs za dodjelu studentske nagrade Opštine Tivat za 2017. godinu, kao izraz priznanja za izuzetan uspjeh u studiranju.
Pravo učešća imaju studenti koji : imaju prebivalište u opštini Tivat i lica sa statusom stranca sa stalnim nastanjenjem u Crnoj Gori, koji imaju prbivalište u opštini Tivat ; koji imaju ocjenu najmanje 9,50, koji su ostvarili 240,300 i 360 ECTS kredita (zavisno od dužine trajanja na fakultetu ili akademiji) i koji nisu gubili nijednu godinu tokom studija.
Potrebna dokumentacija: prijavni obrazac ( preuzeti na pisarnici ili sa sajta Opštine Tivat), uvjerenje o položenim ispitima sa ostvarenim uspjehom na kraju studija i uvjerenje o završenim studijama.
Studenti koji su predhodnu godinu završili van Crne Gore treba da dostave nostrifikovani transkript ocjena. Dokumentaciju treba dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Studentska nagrada se istom studentu može dodjeliti samo jedanput, saopštavaju iz Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti Opštine Tivat.