Javni poziv za izbor nezavisnih procjenjivača

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama objavila je danas javni poziv za izbor nezavisnih procjenjivača za 2019.godinu
Javni poziv za izbor nezavisnih procjenjivača raspisuje se radi bodovanja projekata nevladinih organizacija prema kriterijumima propisanim javnim konkursom,saopštili su iz opštinskog Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti.
Prema utvrđenim uslovima javnog poziva, nezavisni procjenjivač mora imatio najmanje pet godina iskustva u pisanju i sprovođenju projekata; iskustvo u ocijenjivanju projekata; i najmanje pet godina iskustva u radu u makar jednoj oblasti određenom Odlukom za koju se prijavljuje da ocjenjuje prijedloge projekata.
Nezavisni procjenjivač ne može biti lice koje dvije godine prije objavljivanja javnog poziva je: u radnom odnosu u nevladinoj organizaciji čije je sjedište u Tivtu; angažovano (ugovorom o radu, ugovorom o djelu, volonter) u radu nevladine organizacije čije je sjedište u Tivtu; lice ovlašćeno za zastupanje ili je član organa upravljanja ili drugog organa nevladine organizacije čije je sjedište u Tivtu; državni/lokalni službenik odnosno namještenik, zaposleni u javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač država ili lokalna samouprava, poslanik ili odbornik.
Komisiji je potrebno dosatvioti fotokopiju lečne karte, biografiju sa opisom iskustva u pisanju i sprovođenju projekata; izjavu da nije angažovan (ugovorom o radu, ugovorom o djelu, volonter) u radu nevladine organizacije čije je sjedište u Tivtu, najmanje dvije godine prije prijavljivanja za nezavisnog procjenjivača prijedloga projekata; izjava da nije član organa upravljivanja u nevladinoj organizaciji čije je sjedište u Tivtu; izjavu da nije državni/lokalni službenik odnosno namještenik, zaposlen u javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač država ili lokalna samouprava, poslanik ili odbornik.
Komisija donosi odluku o broju i izboru nezavisnih procjenjivača koja će se objaviti na internet portalu Opštine u roku od 10 dana od završetku javnog poziva.
Napomena: Obrazac prijave (u prilogu) sa kompletnom dokumentacijom iz ovog poziva dostavlja se u zatvorenoj koverti, neposredno na Građanskom birou Opštine Tivat ili preporučenom poštom, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva, zaključno sa 29.januarom na adresu: Opština Tivat, Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti, Trg Magnolija 1, 85320 Tivat.
Javni poziv je objavljen na internet portalu Opštine Tivat www.opstinativat.com, na oglasnoj tabli Opštine Tivat, i na lokalnom javnom emiteru „Radio Tivat“.
Informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti svakog radnog dana u periodu od 08 do 15h u Sekretarijatu za kulturu i društvene djelatnosti ( kancelarija broj 12) i na telefon: (032) 661 – 334.