Javni poziv za zakup terasa i privremenih lokacija

Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja uputila je prvi Javni poziv za davanje u zakup ugostiteljskih terasa i privremenih lokacija kojima raspolaže opština Tivat.
U zakup se daju dvije terase u parku preko puta hotela „Montenegrino“, površine od po 67 m2, sa početnom mjesečnom cijenom zakupa 10,80€/m2.
Druga terasa je na Trgu od kulture površine 32 m2 i sa istom početnom mjesečnom cijenom.
Oglašen je i prvi Javni poziv za davanje u zakup privremenih lokacija za postavljanje konzervatora (prodaja sladoleda), postavljanje uslužnih aparata (za kokice), kolica za prodaju sladoleda, prodajnog aparata za prodaju sladoleda, prodajnog pulta za prodaju suvenira i lokacije za umjetničko zabavne prezentacije na Trgu od kulture. Mjesečna cijena zakupa je 60 eura.
Ugostiteljske terase i privremene lokacije izdaju se na period od 1. Juna do 30. Septembra a rok za podnošenje prijava je 14. Maj do 11 sati.
Javni poziv sa svim informacijama istaknut je na oglasnoj tabli i internet stranici opštine Tivat.
Otvaranje ponuda biće obavljeno 17. Maja u 10 sati, u Sali za vjenčanje opštine Tivat.