Copavi galeb

JEDNONOGI GALEB ZVANI GAGO

                  Što bi bile bokeljske obale bez galeba? Bez njegovog glasnog kliktanja, dozivanja drugova iz jata ili družbenice sa kojom galeb ostaje od rane mladosti do kraja života. U gnijezdu galeba uvijek je ista galebica. Riječ je o ljubavi koju galebovi ispoljavaju zajedničkom brigom o jajima u gnijezdu, ishrani i vaspitavanju podmlatka. I tako tridesetak godina, koliko traje vijek galebova.

                 Da prehrani sebe i porodicu, galeb treba dosta hrane, pa ne bira mnogo. Ribe, mekušci, školjke, strvine, miševi: sve čega se dohvati . Zna čak i školjku otvoriti !.

Uzdigne se visoko pa je baci na stijene: ako se ne raspukne, sve ponovo. Jer, jesti se mora!.

I piti !.

To je lakše riješio, pošto mu je dobra i morska voda. Priroda se već za sve pobrinula.

                       Jesti moraju i drugi, u velikom lancu prehrane.I ribe jedu, stalno i dosta, kao galebovi kojima su one prava i nezamjenljiva poslastica.U sve se umiješao i opstanak – preduslov svekolikog u prirodi. Ko će prije: galeb ribu ili riba galeba ?.

                       Biće da je bila neka poveća riba, brza, divlja grabljivica, kakvih je dosta u moru. Dok je galeb plivao i ronio za njenim srodnicima, riba-grabljivica dočepala se galebove noge pa se sada jednonogi galeb samo kratko zadržava na stijenama.

                     Kada ga posmatrate, kao da mu ništa ne fali, tek brže od ostalih napušta stijene uz obalu: svjestan je da bolje pliva s jednom nogom nego što stoji na jednoj. Dugo sam pokušavao da ga snimim, i usput potrošio ono malo ribe što se zateklo u vrši. Trud se isplatio.

                       Susret sa ribom grabljivicom vjerujem da je bio stresan i ostavio posljedice od kojih se i galebovi oporavljaju. Ipak, što se lovljena ribe tiče: sve je ostalo isto. Malo, malo, naš Gago zaroni.

                      Borba za opstanak se nastavlja.

 

Copavi galeb2

PS. Možda je nogu izgubio u nekoj drugoj nesreći ?.

       Meni se, ipak, sviđa priča o borbi za opstanak, pa neka tako bude!

       Galebu je riba-grabljivica pojela nogu.