Dežurstva Komunalne policije i inspekcije na Lovanji

Tivatska Komunalna policija i Komunalna inspekcija otpočeli su dežurstva na Lovanji. Oni se, u skladu sa dogovorom Radne grupe kotorske i tivatske opštine, smjenjuju sa kolegama iz Kotora i na dežurstvu će ostati deset dana. Cilj je da se spriječi odlaganje otpada na divljoj deponiji,

Iz opštinske inspekcije su najavili da će sankcionisati sve one koji odlažu otpad na Lovanji. Uz svakodenvni obilazak i kontrole zbog paljenja komunalni policajci i inspektori dežuraju i na ulazu na Lovanju.

Radna grupa je na sastanku krajem novembra zaključila da treba tražiti  ponude geodetskih kuća koje bi  ocijenile kolika je površina zemljišta koju je potrebno sanirati kao i koliki je stepen njene zagađenosti. Stav je da se mora spriječiti nelegalno odlaganje i paljenje otpada.

Prostor Lovanje u posljednje vrijeme često je bio pokriven gustim dimom koji bi se širio i na magistralni put u tom dijelu i ometao vozače u saobraćaju. Po nekim informacijama dim se širio od paljenja plastičnog otpada i guma radi odvajanja žice, a strujanjem vazduha dim bi se uz neprijatan miris širio do aerodorma i do Tivta, što se tokom ljeta dešavalo u više navrata.