Koncesioni akt za aerodrome ponovo vraćen na doradu

Vlada juče nije raspravljala o prijedlogu koncesionog akta za aerodrome sa prijedlogom ugovora o koncesiji, iako je on bio jedna od 46 tačaka u najavi dnevnog reda.

Iz Biroa za odnose javnošću Pobjedi je rečeno da ovaj prijedlog nije uvršten u konačni dnevni red, koji se usvaja na početku sjednice Vlade, nego je vraćen na doradu i da će o njemu ponovo raspravljati Komisija za ekonomsku politiku. Vlada je juče usvojila izvještaj o poslovanju Aerodroma za prošlu godinu.

(Foto: Služba za odnose s ajavnošću Vlade CG)