Konferenciju „Vodacoma“ Nada Krivokapić pretvorila u obračun sa „Vijestima“

Vršilac dužnosti direktora „Vodacoma“ Nada Krivokapić održala je nesvakidašnju „konferenciju za novinare“ koja je bila posvećena pisanju dnevnog lista „Vijesti“ o problemima i situaciji u ovom regionalnom preduzeću koji je preko 20 mjeseci u tzv. v.d stanju. U želji da se razračuna sa izvještavanjem dopisnika „Vijesti“ iz Tivta Siniše Lukovića otišla je toliko daleko da je istakla da on za razliku od drugih prisutnih novinara „nije pozvan na konferenciju iako je dobrodošao“. Iako su prisutni novinari Zora Krstović i Željko Komnenović istakli da je nečuveno da tema jedne konferencije bude pisanje nekog novinara, da se drugi novinari dovode u situaciju da pišu protiv kolega, te da se „Vodacom“ tokom trajanja institucionalne krize nakon razrješenja bivšeg direktora Borisa Vukovića, nije oglasio nijednim demantijem ili saopštenjem, ona je ostala pri stavu da od „Vijesti“, „Vodacom“ trpi „stalne medijske napade“ i da zastupa samo jednu stranu, odnosno stranu Vukovića „koji dvije godine obmanjuje javnost i sebe prikazuje kao žrtvu“.

Izjavila je da je cilj ove konferencije kojoj je prisustvao i projekt menadžer u „Vodacomu“ Tonko Lukšić, „da javnost čuje i drugu stranu“, iako je u razmjeni argumenata sa novinarima priznala da je Luković u nekoliko navrata zvao za izjavu, ali da je sa njim prekinula komunikaciju zbog „neprimjerenog“ i tendencioznog pisanja. Navela je i da se „apsolutno ne slaže sa mišljenjem Agencije za sprječavanje korupcije jer na to kao pravnik ima pravo“. To je obrazložila stavom da ASK u svom zvaničnom mišljenju koje je dostavljeno „Vodacomu“ 1.juna nije precizirao navode niti citirao članove zakonskih odredbi na koje se poziva.

Na samom početku mišljenja ASK od 29.maja ove godine boldiranim slovima piše – „Utvrđuje se ugrožavanje javnog interesa od strane odgovornih lica „Vodacoma“ doo Tivat u smislu člana 44 stav 2 i člana 72 Zakona o sprječavanju korupcije zbog povrede propisa, odnosno kršenja Zakona o privrednim društvima, Statuta društva i Ugovora o radu, koje su prethodile nezakonito donijetoj odluci br. 2740 od 16.9.2016. godine na osnovu koje je Boris Vuković, razriješen dužnosti izvršnog direktora“ i na 13 narednih stranica objašnjava da su u „Vodacomu“ mijenjali akt o sistematizaciji radnih mjesta, suprotno principu transparentnosti i integriteta ugrozili javni interes.

Nada Krivokapić koja funkciju v.d. direktora obavlja do objavljivanja imena novoizabranog izvršnog direktora Dragana Roganovića u Službenom listu, rekla je da zadnju presudu Osnovnog suda u Kotoru ove godine kojim je naloženo „Vodacomu“ da Vukoviću izmiri oko 45.000 eura na ime neisplaćenih neto zarada, neće komentarisati jer je nijesu dobili. Ona je istakla da bord direktora ima pravo da donosi svoj pravilnik o sistematizaciji, i da je društvo i ona kao odgovorno lice platila kaznu zbog formalno pravnih razloga jer nije postupila po zahtjevu Agencije da se Vuković vrati na posao. Krivokapićeva ističe da kao pravosnažna jedino postoji odluka Višeg suda kojom je odbijen zahtjev Vukovića za povratak na radno mjesto kao neopravdan.

„Tokom vremena u kome sam obavljala funkciju v.d. direktora „Vodacom“ je izmirio sve dugove državi na ime neplaćenih poreza i doprinosa, plate su redovno izmirivane“, istakla je Krivokapićeva, dodajući da je „Vukovićev višegodišnji pristup rukovođenju doveo do odliva skoro kompletnog stručnog i obučenog kadra za realizaciju projekata, da su rukovodioci sektora zbog takvog njegovog rada 2015. podnijeli ostavke, da je odbijao da izvrši odluke Odbora direktora i doveo Vodacom do finansijske neodrživosti zbog nenaplaćenih potraživanja, višemjesečnih neplaćenih poreza i doprinosa zbog čega je račun često bio u blokadi“.

Dodala je i da tokom njenog upravljanja „Vodacomom“ nije pričinjena nikakva finansijska šteta društvu i da je čak u 2017. ostvarena dobit iako se u mišljenju ASK navodi da su odgovorna lica u „Vodacomu“ donošenjem nezakonite odluke nanijela direktnu materijalnu štetu koja je bez sudskih troškova procijenjena na 65.000 eura. Obavijestila je da je Odbor direktora o mišljenju ASK raspravljao na sjednici 7.juna i da će u roku od 30 dana Agenciju detaljno upoznati sa preduzetim radnjama na otklanjanju nepravilnosti.

Slavko Mandić iz „Radio Skale“ je pitao o dva mišljenja ASK koja se razlikuju i na kojima nijesu isti potpisi i primijetio da se Agencija često ponaša „inkvizitorski“.

Nada Krivokapić je odbila zahtjev Siniše Lukovića da sama pročita navode iz mišljenja Agencije kojim je utvrđeno ugrožavanje javnog interesa.