transmission-tower

Konkurs za FM radio frekvencije

Savjet Agencije za elektronske medije je usvojio Odluku o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu prava na emitovanje radijskih programa, kao i Odluku o kriterijumima i metodologiji bodovanja prijava.

Ovim konkursom raspisane su 44 frekvencije za FM radio u opštinama Berane, Bijelo Polje, Budva, Cetinje, Gusinje, Kolašin, Kotor, Mojkovac, Nikšić, Petnjica, Plav, Plužine, Pljevlja, Podgorica, Rožaje, Tivat, Ulcinj i Žabljak.
Frekvencije su namijenjene za komercijalne emitere, a zainteresovana lica, u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima, mogu konkurisati za dobijanje statusa neprofitnog emitera.
Prijave na konkurs se dostavljaju svakog radnog dana, zaključno sa 29.08.2014. godine do 16:00 sati neposrednom predajom na arhivi Agencije ili poštom.
Pitanja u vezi konkursa mogu se uputiti Agenciji za elektronske medije poštom, telefonom (+382 20 201 430),faksom (+382 20 201 440) ili elektronskom poštom na adresu ard@ardcg.org.
Odluku o raspisivanju javnog konkursa, Odluku o kriterijumima i metodologiji bodovanja, kao i saopštenje Savjeta Agencije ovim povodom možete preuzeti ovdje.
Tekst javnog konkursa biće objavljen u Službenom listu Crne Gore i u izdanju dnevnih novina.