stara skola 2

Konkurs za izradu idejnog rješenja za rekonstrukciju objekta kod stare škole

Opština Tivat raspisala je KONKURS za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za rekonstrukciju objekta „Stare škole“ na UP 1, koja je formirana od kat.par. 2355 i 2356 KO Tivat.
Konkurs je nacionalni i na njemu mogu učestvovati lica sa sjedištem ili prebivalištem na teritoriji Crne Gore.

Konkurs finansira investitor, Khukhliy Oleg. Konkursni fond iznosi 11.000,00 €, a sastoji se od nagradnog fonda konkursa, naknade za rad na vrednovanju konkursnih radova i naknade za organizaciju konkursa.

Nagrađuju se tri prvorangirana rada u iznosu od :
I nagrada – 4.000,00€
II nagrada – 2.000,00€
III nagrada – 1.000,00€

Rok za predaju konkursnih radova je od 03.11.2014. do 05.11.2014.godine do 12 sati, na arhivi Opštine Tivat – Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine. Žiri će donijeti odluku o rezultatima konkursa do 25.novembra. Članovi žirija su:
Nebojša Adžić, predsjednik žirija
2. Ivan Stipanić
3. Jelena Franović
4. Miodrag Radonjić
5. Branislava Rajčević